Korskulen i Bø kyrkjelyd

Korskulen i Bø fylgjande tilbod:

Babysong: Foreldre med born 0-1 år
Musikkleik: Forledre med born 1 og 2 år
Minikoret: Born frå 3-5 år
SingLett: Born frå 1.-3. klasse
Seltin: Born frå 4.-7. klasse
Ragazze: Jentekor frå 8. klasse og oppetter
Kyrkjekoret: Kor for vaksne i alle aldrar

Korskulen er drifta av Bø sokneråd, og blir drive som ein profesjonell korskule for born, ungdom og vaksne. For å sikre eit godt pedagogisk og musikalsk nivå er det naudsynt med ein effektiv organisasjon, og båe kyrkjemusikarane dreg lasset saman. (Jfr. Kyrkjemusikalsk plan, Bø sokneråd) Kyrkjemusikarane er dei kunstneriske og musikalske leiarane for alle gruppene tilknytta korskulen. Grete Hasselgård Sele (musikkpedagog)og Rolf Axelsen Lie (organist) har begge utdanning i og lang erfaring frå korarbeid, og frå pedagogisk arbeid med barn. Korerfaringa strekk seg frå barnekor og gospelkor, via studentkor til klassisk kyrkjekor.

Korarbeidet er ein av grunnpilarane i kyrkjelyden, og er i tillegg til det musikalske også ein viktig del av kyrkja si trusopplæring. Gjennom songen får både vaksne og unge korsongarar eit nært og personleg forhold til kyrkja og gudstenesta, og er med på å gje kyrkjelyden eit variert uttrykk og inntrykk av trua og truslivet. Korskulen i Bø har som føremål å samle både barn, ungdom og vaksne i eit sangfellesskap der den kristne bodskapen er synleg. På denne måten er korskulen i Bø både kyrkjelydsarbeid, trusopplæring og kunstnerisk arbeid på ein gong.

Hausten 1997 blei Minikoret og SingLett starta opp som ein del av arbeidet til organisten i Bø kyrkjelyd. Frå før av fanst det eit godt etablert kyrkjekor for dei vaksne songarane. Korarbeidet er i stadig utvekling,  og nye grupper med ulike behov har vokse fram.

Ung Kirkesang er ein landsdekkande organisasjon med meir enn 8000 medlemmer. Barnekora i Bø er medlem av Ung Kirkesang. Med alle våre aktive songarar, har Barnekora i Bø utemerka seg i den nasjonale organisajonen. Korleiarane våre, Rolf og Grete, er og aktive i Ung Kirkesang Agder og Telemark (UKAT) www.sang.no

.

Semesterplan for barnekora i Korskulen hausten 2019

MINIKORET

Øving kvar mandag klokka 17.30-18.15

SINGLETT (1.-3. klasse)

Øving kvar torsdag etter skuletid

SELTIN (4. klasse ---)

Øving kvar mandag etter skuletid

Mandag 26. august: 

Vi starter opp!

Torsdag 29. august:

Vi starter opp!

Mandag 26. august:

Vi starter opp!

Onsdag 4. september 

Foreldremøte i Bø kyrkje klokka 18.00-19.00

Onsdag 4. september 

Foreldremøte i Bø kyrkje klokka 18.00-19.00

Onsdag 4. september 

Foreldremøte i Bø kyrkje klokka 18.00-19.00

 

Søndag 15.september: 

Vi syng på Dyrsku`n!

Søndag 15. september: Vi syng på Dyrsku`n!

Søndag 22. september:

Familiegudsteneste i Bø kyrkje klokka 11.00. Frammøte 10.30!

 

 

Veke 41: Haustferie

Veke 41: Haustferie

Veke 41: Haustferie

 

Søndag 20. oktober:

Familiegudsteneste i Bø kyrkje klokka 11.00. 

Frammøte 10.15

 

Mandag 21. oktober: 

Huskonsert og kveldsmat saman med dei andre barnekora klokka 17.30

Mandag 21. oktober: 

Huskonsert og kveldsmat saman med dei andre barnekora klokka 17.30

Mandag 21. oktober: 

Huskonsert og kveldsmat saman med dei andre barnekora klokka 17.30

 

 

Søndag 10. november:

Familiegudstenestei Bø kyrkje klokka 11.00. Frammøte 10.15!

 

Lørdag 30. november Julesentersang 

Bøsenteret klokka 10.30

Lørdag 30. november Julesentersang

Bøsenteret klokka 10.30

Søndag 1. desember: 

Alle barnekora syng på familiegudstenesteklokka 11.00

Frammøte 10.30!

Søndag 1. desember: 

Alle barnekora syng på familiegudstenesteklokka 11.00

Frammøte 10.30!

Søndag 1. desember: 

Alle barnekora syng på familiegudstenesteklokka 11.00

Frammøte 10.30!

 

Torsdag 12. desember: 

Øving og generalprøve i kyrkja! Vi held på fram til klokka 18.00! NB!

Torsdag 12. desember: 

Øving og generalprøve i kyrkja! Vi held på fram til klokka 18.00! NB!

 

Fredag 13. desember:

LUCIAMORGON

Frammøte klokka 06.30!

Fredag 13. desember:

LUCIAMORGON

Frammøte klokka 06.30!

Julaften: Alle barnekora syng på gudstenesta klokka 14.30!

Julaften: Alle barnekora syng på gudstenesta klokka 14.30!

Julaften: Alle barnekora syng på gudstenesta klokka 14.30!

 

19. januar                                Minikoret                                                   Skidag                      Jønnbu

1. mars                                      SingLett og Seltin                                   Karneval                  Bø kyrkje

13. april                                     UKS/Korskulen                                       Påskeverk               Bø kyrkje

1. mai                                        Korskulen                                                  TorgdagBø torg

9. mai                                        Seltin                                                           Tusenfryd

10. mai                                      Korskulen                                                  Sommeravslut      Bø kyrkje

Korkalender


Korskulen i Bø