Orgelklubben          


Barn frå 8 år kan søkje om plass

Individuell undervisning på kyrkjeorgel

Undervisning er fredag etter skuletid

For tida er det venteliste for orgelundervisning, men det er likevel mulig å melde seg på, så blir dere kontakta når det blir ledig plass.

Lærer: Julian Edward Isaacs (410 74 216)