Råd og utval


Soknerådet arbeider for å vekkja og næra det kristelege livet i soknet og har dermed ansvar for kyrkjeleg undervisning, kyrkjemusikk, diakoni og ikkje minst for å leggje til rette for at det kan haldast gudstenester og kyrkjelege handlingar her i Bø.

Soknerådet:

Ulf Bruno Vege (leiar)
Randi Hegna Prestbakken (nestleiar)
Nils Ivar Agøy
Bjørnar Nesje
Ruth Hogstad-Erikstein 
Turid Nærdal Haatveit
Ruth Olaug Telnes
Jan Nikolai Boye
Axel Bugge (sokneprest)
Geir Sønstebø(varamedlem)
Anna Katarina Persdotter Miland Thomsen (varamedlem)
Yngve Stokstad (varamedlem)
Bente Klokkehaug(varamedlem)
Anne-Lene Refsum (varamedlem)

Soknerådet har sett ned følgjande faste utval:

Arbeidsutvalet (førebur soknerådsmøta)
Gudstenesteutvalet
Trusopplæringsutvalet
Givartenesteutvalet
Diakoniutvalet
Kulturutvalet

Velg kalender