Kontaktinformasjon


Bø kyrkjekontor

Adresse: Kyrkjevegen 78, 3800 Bø i Telemark - se kart
Telefon:
35 06 10 40
Epost:
 Send e-post

Bø kyrkje og Bø gamle kyrkje

Adresse: Kyrkjevegen 63, 3800 Bø i Telemark

 

Sokneprest

Axel Jørgen Bugge

45477020

Send e-post

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Håkon Holtar

90616806

Send e-post

Kapellan

Kristian Gotehus Køhn

90074770

Send e-post

Organist

Rolf Axelsen Lie

95183114

Send e-post

Kontorfullmektig

Dagne Mo

404 31 829

Send e-post

Kyrkjetenar

Håkon M Mæland

95751519

Send e-post

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Per Johan Nordvik

91389533

Send e-post

Korleiar

Grete Hasselgård Sele

91556348

Send e-post

Kyrkjeverje

Martin Stærk

91577038

Send e-post

Trusopplærer

Signe Vreim Østtveit

971 82 146

Send e-post

Om oss


Om Bø kyrkjelyd....

Meir tekst....