Kontaktinformasjon


 kyrkjekontor:

Post-og Besøksadresse: Kyrkjevegen 78, 3800 Bø i Telemark - se kart

Åpningstider: Måndag-torsdag kl.09:00-14:00. Fredag stengt.

Telefon: 35 06 10 40

Epost: Send e-post

Bø kyrkje og Bø gamle kyrkje

BesøksadresseKyrkjevegen 62, 3800 Bø i Telemark

 

Sokneprest

Axel Jørgen Bugge

454 77 020

Send epost

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Håkon Holtar

906 16 806

Send epost

Kapellan

Per Inge Bergem Håland

91789097

Send epost

Kyrkjeverje

Angelika Faber Karsrud

410 28 633

Send epost

Organist

Rolf Axelsen Lie

951 83 114

Send epost

Kontorfullmektig

Dagne Mo

35 06 10 40

404 31 829

Send epost

Kyrkjetenar

Håkon M Mæland

957 51 519

Send epost

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Per Johan Nordvik

913 89 533

Send epost

Korleiar

Grete Hasselgård Sele

915 56 348

Send epost

Soknerådsleiar

Ulf Bruno Vege

99364715

Send epost

Trusopplærar/Menighetssekretær Sauherad og Nes

Signe Vreim Østtveit

35 10 11 20

971 82 146

Send epost

Om oss


Om Bø kyrkjelyd....

Meir tekst....