Konfirmasjon


I Bø kyrkje er det konfirmasjon fyrste helga i september, laurdag og sundag. Konfirmasjonstida i startar i januar med presentasjonsgudsteneste og held fram med faste samlingar fram til sommaren. I veke 32 er det konfirmasjonsleir på Gjennestad i Vestfold, før konfirmasjonsåret avsluttast med samtalegudsteneste siste helga i august og konfirmasjon i september. 

Konfirmasjon 2022 er lagt til laurdag 3.sept og sundag 4.sept. DU KAN MELDE DEG PÅ NEDST PÅ DENNE SIDA!

Endringar i konfirmantopplegget 

Fast haustkonfirmasjon er ei ny ordning her i Bø som vart vedteken av soknerådet våren 2021. 

Før haustferien blir det eit informasjonsmøtet som er ope for alle som vurderar konfirmasjon i kyrkja. Medlemmar av Den norske kyrkja får invitasjon til møtet i posten. Der blir det meir info om kva det vil seie å vere konfirmant i kyrkja, korleis konfirmasjonstida er lagt opp her i Bø og litt om konfirmasjonsleiren i veke 32. 

Om de elles har spørsmål er det berre å ta kontakt med prest og konfirmantansvarleg Kristian Gotehus Køhn (tlf. 900 74 770).  

Kalender