Gave til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon


Da vi ikke kan gjennomføre bøsseinsamling for fasteaksjonen kan du nå gi på andre måter. Les denne artikkelen for mer informasjon!

 

Vi ønsker å gi alle mulighet til å bidra til årets fasteaksjon selv om vi ikke kan gjennomføre bøsseinsamling. Du kan selvsagt gi på Kirkens nødhjelps hjemmesider: https://www.fasteaksjonen.no/

På våre facebooksider er det også laga en innsamlingsaksjon: Søk opp siden Bø kyrkjelyd

Du kan også gi på Vippsnummer: 2426

Takk for ditt bidrag!

Tilbake