Konfirmantar i Bø 2022


Namnet på konfirmantane finn du under Les meir

Framme frå venstre                               
Cecilie Slåtta Kaasa, Frida Johansen Hegnastykket, Maren Elise Brennemo, Elene Dalen, Thea Louise Thommessen-Velten, Sigrid Josefine Østvold Haugsgjerd, Lena Haugen, Marie Skaret Skoe, Martha Sæther Reinboth, Tuva Espedalen                   

Andre rekke frå venstre:    
Astrid Mathea Haugerud Eriksen, Anna Nymoen Forland, Mari Tolo, Rebecca Solemdal, Sokneprest Axel J. Bugge, Gunnhild Sveinsson, Mathilde Skoe Karlsen, Ingrid Verpe Haugen, Marie Vestgarden                          

Tredje rekke frå venstre
Tor Olav Nygård Øyseth, Tom-Harald Gundersen, Tor Engravslia Melås, Emre Haugen, Olav Øyvindson Erikstein, Even Aass-Schia, Sebastian Makhoul Hyvik, Jonathan Sønstebø Sandnes, Iben Haugen ,Herman Dahl Haugsevje, Snorre Skalstad, Mats Angre Fagernes, Daniel Gunnerud Kaasa, Henrik Romnes                 
Bak frå venstre: 
Eirik Eek Rulnes, Jørgen Forberg, Halvor Anders Jørgedal, Johan Svendsen Boye, Ivan Hvitås, Daniel Kaasa, Ulrik Bakås Arnesen, Torstein Oellingrath Sisjord, Sverre Skogen, Jon Hynne, Sander Storhaug, Samuel Axelsen Lie, Sander Eilefsen Glenna, Johnny Stålberg Fossland                      
                                     
Maria Westgarden var ikkje til stade da bilete blei tatt                           
 

Tilbake