Bibelgrupper


Bibelgrupper i kyrkjelyden

 

Kyrkjelyden ynskjer å starte opp bibelgrupper for studentar og fastbuande i Bø. Ei bibelgruppe er ein god møtestad for å bli betre kjend med andre og saman sette ord på si tru og bli betre kjent med Guds ord. Ei bibelgruppe er eit mindre fellesskap som kan møtast ca. kvar 14. dag til samtale om livet, tvil og tru.
For meir informasjon; ta kontakt med sokneprest Axel J. Bugge, tlf 45477020, e-post: axel.bugge@mtkyrkje.no

 

Tilbake