Bibelgrupper


Felleskap-og samtalegrupper

 

Bø sokneråd ynskjer å starte opp med samtale-og bibelgrupper for studentar og fastbuande som lengtar etter ein stad å dele tru med andre .

Vi inviterer deg til to innspirasjonsamlingar i haust der vi inviterer alle som er med i ei bibelgruppe til å dele sine erfaringer. Samtidig ynskjer vi alle som kan tenke seg å vere med i ei ny gruppe.

HALD AV TYSDAG 21. SEPTEMBER KL.19.30 OG TYSDAG 16. NOVEMBER KL.19.30 PÅ BØ BEDEHUS, GYMNASBAKKEN.
Vi gler oss til å sjå deg !!

Helsing Ruth Hogstad -Erikstein , Ulf Vege og Axel Bugge
For meir informasjon; ta kontakt med prest Axel J. Bugge, tlf 45477020,
e-post: axel.bugge@mtkyrkje.no

Tilbake