Søndagsskule


Det er søndagsskule under mange av gudstenestene i Bø kyrkje. Velkommen!

Søndagsskulen i Bø har samlingar under mange av gudstenestene i Bø kyrkje. Vi deler barna inn etter alder i to grupper.

Klikker du på gudstenestene i kalenderen på nettsida vår ser du om det er søndagsskule den aktuelle søndagen.

Følg oss gjerne på facebook "Søndagsskulen i Bø"

Velkommen til alle!

Tilbake