Vi syng og spelar jula inn


 

Søndag 16. desember kl. 19.00 

Velkommen til den tradisjonelle førjulskonserten der lokale musikkrefter deltek.

Gratis inngang.

Tilbake