Sjelesorg


Før eller seinare kjem dei fleste menneske i ein situasjon der det er godt å kunna snakka med eit anna menneske om noko som er vanskeleg.

 

Når det ikkje er naturleg å snakka med nokon av dei næraste ein har rundt seg, kan det å snakka med ein prest vera eit alternativ.

 Prestane har spesialutdanning innan sjelesorg. Dei er vane med å lytta til menneske og har teieplikt. Det er ikkje slik at presten sit med alle svara, men mange har opplevd at berre ved å setja ord på problemet, så blir det lettare å finna vegen vidare.

 Sjelesorg er ikkje terapi og prestane er ikkje terapeutar. Men dersom det viser seg at nokon treng anna samtaletilbod enn sjelesorg, så har prestane også høve til å gje råd om anna tilbod.

 Den som ynskjer ein samtale med ein av prestane kan ringja til kyrkjekontoret og gjera ein avtale.

 Samtale med prest kostar ikkje noko.

Tilbake