19.08.2018: Luk 12,41-48

41 Da spurte Peter: «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle?» ...


Kilde: www.bibel.no