Midt-Telemark kyrkjelege fellesnemnd

8.juni 2017 vedtok Stortinget at Bø og Sauherad kommunar skal slåast saman til ein kommune frå 1.januar 2020. Kyrkjelova seier at det skal vere eitt kyrkjeleg fellesråd i kvar kommune. Dette betyr at fellesrådet i Sauherad og Bø også må slåast saman med verknad frå samme tidspunkt. I perioden fram til 1.januar 2020 er det sett ned ei kyrkjeleg fellesnemnd som skal gjennomføre prosessen. Fellesråda i dei to kommunane gjorde vedtak om samansetning av kyrkjeleg fellesnemnd i mai 2017.

Samansetning av kyrkjeleg fellesnemnd Midt-Telemark

Jarl Olav Rugtveit (leiar) - Telefon 41449050
Helga Sannes Marthinsen (nestleiar) - Telefon 95033731
Lillill Bergan
Ann Kristin Vestgarden
Tora Skjerkholt Aarnes
Ulf Bruno Vege
Alf Rose Sørgaarden (representant frå kommunal fellesnemnd)
Asgeir Sele (prost)
Borgar Kaasa (vara for Alf Rose Sørgaarden)
Rune Nilsen (vara)
Gunhild Aslaksdotter Flatmo (vara)
Anne Marie Etholm (vara)
Marita Svalbjørg (vara)

Prosjektleiar

Prosjektleiar for kyrkjeleg fellesnemnd er Martin Stærk, kyrkjeverje i Bø.
Kontaktinformasjon;
E-post: martin@bokyrkje.no
Telefon: 915 77 038

Sakspapir kyrkjeleg fellesnemnd

 TittelEierCategoryendret datoStr 
Protokoll kyrkjeleg fellesnemnd 20180129Martin Stærk 14.02.2018121,87 KBLast ned
Innkalling kyrkjeleg fellesnemnd 20180129Martin Stærk 14.02.20182,67 MBLast ned