• Bøhaugen slider 2
  • Bøhaugen slider
  • Gamlekyrkja regnboge
  • Bilde slider 1
  • Bø gamle kyrkje
  • Gamlekyrkja sommar

Les meir om

Dåp

Dåp i Bø

Ønsket og Elsket

Ungdomsarbeid i kyrkja

Konfirmasjon

Konfirmasjon i Bø

Kalender


Aktuelt

TitlePublish Date

Opningstid kyrkjekontoret sommar

På grunn av ferieavvikling er det redusert opningstid på kyrkjekontoret i somma...

Blomar i kyrkja

Har du blomar du kan ta med til gudstenesta?

Kyrkjeskyss

Treng du skyss til kyrkja? Eller har du høve til å hjelpe til med kyrkjeskyss? ...

Søndagsskulen

Det er søndagsskule i kyrkja/ Thomaskapellet stort sett kvar søndag når det ikk...