• Bøhaugen slider 2
  • Bøhaugen slider
  • Gamlekyrkja regnboge
  • Bilde slider 1
  • Bø gamle kyrkje
  • Gamlekyrkja sommar

Les meir om

Dåp

Dåp i Bø

Ønsket og Elsket

Ungdomsarbeid i kyrkja

Konfirmasjon

Konfirmasjon i Bø

Kalender


Aktuelt

TitlePublish Date

Markering av reformasjonen søndag 29.oktober og tysdag 31.oktober

Søndag 29.oktober er det reformasjonsfest i Notodden med gudsteneste og aktivit...

50-årskonfirmantar

Søndag 15.oktober var dei som blei konfirmert i Bø kyrkje 28.oktober 1967 invit...

Filmfestival

Kyrkjelydane i Bø og Sauherad inviterer til FilmFestival 10.-11.november. Festi...

FredagsBIt

Ungdomsklubb for alle frå 8.klasse og oppover. Eit tverrkyrkjeleg samarbeid mel...

Give me five

Alle femteklassingar inviterast til Give me five. Informasjonsskriv finn du  he...

Søndagsskule

Det er søndagsskule under mange av gudstenestene i Bø kyrkje. Velkommen!

FamilieKRIK og KRIK i det fri

Informasjon om FamilieKRIK og KRIK i det fri!

Blomar i kyrkja

Har du blomar du kan ta med til gudstenesta?

Kyrkjeskyss

Treng du skyss til kyrkja? Eller har du høve til å hjelpe til med kyrkjeskyss? ...